Lijst van routetypes

Netwerk fietsknooppunten

Iedere Nederlandse regio heeft een bewegwijzerd netwerk van fietsknooppunten, aangegeven met wit-groene bordjes met cijfers er op. Dit routetype maakt zoveel mogelijk gebruik van deze knooppunten. Buiten het netwerk fiets je volgens het gewonen wegennet, je kunt dus van deur tot deur plannen!

Netwerk Landelijke Fietsroutes

De route gaat over het netwerk Landelijke Fietsroutes, behalve als je routepunten opgeeft die niet op het LF-netwerk liggen. Buiten het LF-netwerk gaat de route eerst over het fietsknooppuntennetwerk en als het niet anders kan ook over de gewone wegen. 

Combinatie fietsnetwerken (standaard)

De route gaat zowel over LF-routes als over het knooppuntennetwerk, met een lichte voorkeur voor LF-routes.

fietsersbond